Akdam Mahallesi, muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazlar üzerine uygulanan parselasyon planının onaylanması talebi