KAYSERİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ 2017/232-53 MECLİS KARARI

Beğendik Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği