METRUK YAPI DUYURUSU

DUYURU

 

 

 

        Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Tapunun Orta Mahalle, 3981 Ada, 12 ve 16 nolu Parsellerin kesişimde tescil harici kadastro yolunda bulunan (Orta Camii Üzeri) ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi numarataj sisteminde kaydı olmayan yapının metruk halde ve tehlikeli olduğu tespit       edilmiştir.
        Söz konusu tehlikeli halde olduğu tespit edilen yapı ile ilgili tehlikeli halin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesine istinaden yapının metruk hali Belediyemizce giderilecek ve masraflar %20 fazlasıyla (Belediyemizce) tahsil edilecektir.

 

 

 

Not: 28/10/2020 - 27/11/2020  tarihleri arasında askı ve ilan edilmektedir.