HACILAR BELEDİYE MECLİSİ YILIN SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı’nın başkanlık ettiği toplantıda 3 asıl ve 2 ek olmak üzere 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Aralık Ayı Meclis Toplantısının birinci maddesinde yer alan 2018/6 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2’inci maddesinde ise Erciyes Mahallesi 504 Ada, 11 nolu parselde hisse satışı konusu görüşülerek, Encümen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3’üncü maddesinde ise 2018 Yılı ek bütçe yapılması konusu görüşülerek, bütçenin 8 Milyon Lira ilave ile 28 Milyon Lira olmasına oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının ek gündem maddelerinde ise Akdam Mahallesi 199 ada 4 nolu parsel hissesinin Belediyemizce satın alınmasına, Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesinde bulunan arsanın Akaryakıt İstasyonu olarak kiraya verilmesi için Encümen’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.