Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Birim: Park ve Bahçe İşleri Müdürü 

Müdür: Ahmet HÖKELEK

Telefon: 0352 442 12 25 / Dahili:127

e-posta: a.hokelek@hacilar.bel.tr