ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KENDİ İŞİNİ KURMA PROJE DESTEKLERİ HAKKINDA DUYURU

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KENDİ İŞİNİ KURMA PROJE DESTEKLERİ HAKKINDA DUYURU

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvuruları başlamıştır.


İLGİLİ DOSYALARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

2024-2EngelliveEskiHükümlüKendiİşiniKurmaProjeleriBaşvuruDuyurusu_a608e7.docx

2024-yili-2-donem-engelli-hibe-destegi-proje-basvuru-rehberi-pdf_b1845f.pdf

proje-basvuru-rehberi-2024-2-donem-5-proje-turu-pdf_c36771.pdf

eski-hukumlu-kendi-isini-kurma-proje-basvuru-formu-2024-2-donem-doc1_546297.doc

KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ SUNACAK İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

*        Proje başvurusunda bulunacak Engelli kişiler için “en az % 40 oranında engelli raporu” ve İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

*        Eski hükümlü kişiler için İŞKUR’a “Eski Hükümlü” kaydı olmak,

*        İŞKUR programlarından yasaklı olmamak,

*        18 yaşını doldurmuş olmak,

*        Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

*        İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

*        Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

*        İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

*        Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje Başvuru Rehberi yayım tarihi itibari ile (17.04.2024) proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

*        Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, işletmesi olmayanların Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınması gereken yazının, proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olup olmadığının belirtecek şekilde olması gereklidir.

*        31/12/2020 tarihinden sonra alınmış Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak,

*        Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

*        https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden yapılacak sorguda icra dosyası olmamak,

*        Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği Belgesine; Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” Belgesine (Sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

 

 

2024/2 KİK PROJE DESTEKLERİ

İŞ ALANI

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ DESTEK MİKTARI

DİĞER SEKTÖRLERE VERİLECEK DESTEK MİKTARI

 

ENGELLİLERE YÖNELİK DESTEK MİKTARI

ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEK MİKTARI

ENGELLİLERE YÖNELİK DESTEK MİKTARI

ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEK MİKTARI

Kuruluş işlemleri desteği

20.000 TL'ye kadar

YOK

20.000 TL'ye kadar

YOK

İşletme gideri desteği

40.000 TL'ye kadar

YOK

80.000 TL'ye kadar

YOK

Kuruluş desteği

240.000 TL'ye kadar

240.000 TL'ye kadar

300.000 TL'ye kadar

300.000 TL'ye kadar

TOPLAM

300.000TL TL'ye kadar

240.000 TL'ye kadar

400.000 TL'ye kadar

300.000 TL'ye kadar

 

 

Fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecektir. 

 HANGİ TÜR PROJELER DESTEKLENECEKTİR

 İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

 1- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

3- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

4- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.

5- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,

6- Engellilere yönelik diğer projeler.

 

BAŞVURU TARİH ARALIĞI

 

*        Engelli kendi işini kurma başvuruları 07 Haziran  2024 tarihi saat 23:59’a kadar sadece e-devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. (e-devlet başvurusu öncesi kişilerin mutlaka İŞKUR Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Servisinden bilgi almaları önem arz etmektedir.)

 

*        Eski Hükümlü başvuruları Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 07 Haziran 2024  mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır.

*        Diğer proje başvurular ise istenilen belgelerle birlikte İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya posta ile 07 Haziran  2024 mesai bitimine kadar yapılabilecektir.